Lid worden van de vereniging

Let op: er zijn problemen met ons aanmeldformulier. U kunt lid worden door een mail te sturen aan sfvn@live.nl

 

U kunt lid worden van de vereniging door het inschrijfformulier  hieronder in te vullen.

Na aanmelding ontvangt u een mail. Hierin kunt u lezen hoe u de contributie kunt overmaken op onze rekening. Als de contributie over is gemaakt, ontvangt u per mail een welkomstbericht.

De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 35,00. Dit bedrag is excl. eenmalige entreekosten van € 13,50.

Wij hopen dat u met veel plezier lid zal zijn van onze vereniging. Wanneer u het lidmaatschap toch wilt beëindigen, dan dient u dit schriftelijk op te zeggen. Dit mag per mail. Als u vóór 1 december opzegt, hoeft u geen contributie meer te betalen voor het jaar daarop. Bij opzegging na 30 november bent u nog een jaar lid.