Lid worden van de vereniging

U kunt lid worden van de vereniging door een mail te sturen aan sfvn@live.nl. Na aanmelding ontvangt u een mail. Hierin kunt u lezen hoe u de contributie kunt overmaken op onze rekening. Als de contributie over is gemaakt, ontvangt u per mail een welkomstbericht.

De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 35,00. Dit bedrag is excl. eenmalige entreekosten van € 13,50.

Wij hopen dat u met veel plezier lid zal zijn van onze vereniging. Wanneer u het lidmaatschap toch wilt beëindigen, dan dient u dit schriftelijk op te zeggen. Dit mag per mail. Als u vóór 1 december opzegt, hoeft u geen contributie meer te betalen voor het jaar daarop. Bij opzegging na 30 november bent u nog een jaar lid.