Premie en Elite Stute

 • Verbands Premie Stute
  Is binnen het stamboek van Niedersachsen gepredikeerd.
  Een verbandspremie krijgt een merrie als ze als 3 jarige (tot 6 jaar) bij de definitieve stamboekopname een algemene beoordeling van gemiddeld een 7,0 haalt en daarna haar Leistungsprüfung behaalt. Bij de beoordeling mag geen enkele 5 staan.
 • Staatspremie Stute
  De Staatspremie is een premie die uitgegeven wordt door het ministerie van Landbouw van Duitsland, voor elk Duits paardenras. De premie gaat over het exterieur en wordt toegekend aan merries die als 3 jarige (tot 6 jaar) bij de stamboekopname bovengemiddeld hoog worden beoordeeld. Dat is dan een algemene beoordeling van minimaal een 7,5 (met minimaal 3 a 4 x een acht erbij). Bij de beoordeling mag geen enkele 5 staan. De Staatspremie geeft aan welke dieren bovengemiddeld goed zijn. Het ministerie ziet deze merries graag terug in de fokkerij. Een merrie die deze premie toegekend krijgt, heeft voortaan St.Pr.St. voor haar naam staan. Ze heeft voor of in haar 6e levensjaar de Leistungsprüfung goed doorstaan en een levend veulen laten zien aan de jury bij een stamboekopname.
 • Elite Stute
  Elite is een certificaat voor zowel een merrie als een hengst. Deze dieren hebben hun sporen verdiend in de fokkerij door de resultaten van hun nakomelingen.Regels voor Elite Merrie (vanaf  2016)
  De titel “ Elite merrie” wordt aan een merrie gegeven als ze in het HSB/S1 is ingeschreven en minimaal 10 punten heeft behaald of vanaf 12 jarige leeftijd 12 punten volgens het volgende puntensysteem heeft behaald.De puntentelling is als volgt opgebouwd:1 punt voor iedere in het Stamboek (Stammbuch für Kalfblutpferde Nierdersachsen e.V. ) ingeschreven nakomeling
  1 punt voor iedere dochter die als S1 wordt opgenomen
  1 punt voor iedere dochter die een Leistungsproef heeft behaald
  1 punt voor eigen behaalde Staatsprämie
  1 punt voor een toegekende Staatsprämie aan nakomelingen
  1 punt voor eigen succesvol  afleggen van Leistungsprüfung
  2 punten voor iedere zoon die wordt opgenomen in HB1
  1 punt voor deelname aan ”Bundesschauen”
  2 punten voor een behaalde titel bij een “Bundesschauen”

  De eigenaar verzamelt zelf de punten en levert deze aan bij het Stamboek Niedersachsen. De vereniging helpt graag bij het aanleveren van de punten. U kunt ons hierover mailen.

Zie ook (in het Duits): Stutenprämien Schwarzwälder Kaltblut (2019)