Over ons

De Schwarzwälder Fuchs Vereniging Nederland is in 2009 opgericht. Zij had als doel om een eigen Nederlands stamboek op te richten. Dit is helaas niet mogelijk gebleken omdat het aantal Fuchsen in Nederland niet groot genoeg bleek te zijn.

De vereniging heeft zich daarna gericht op het promoten van het ras in Nederland. Door het organiseren van diverse evenementen en het adviseren van leden en eventuele geïnteresseerden wil de vereniging bijdragen aan de toekomst van de Schwarzwälder Fuchs in Nederland.

Op dit moment heeft de vereniging ca. 66 leden en organiseren we jaarlijks een veulenkeuring en stamboekopname in samenwerking met stamboek Niedersachsen in Duitsland. Ook zijn er een paar recreatieve tochten die door mooie natuurgebieden voeren.

Verenigingsstukken

Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden.
Dit huishoudelijk reglement is tijdens de ALV in 2019 vast gesteld. Het betreft een samenvatting van de statuten. Een huishoudelijk reglement is beter leesbaar dan de statuten die zijn opgesteld door een notaris.

Klik hier om de statuten te downloaden.

Het fokreglement van Niedersachsen willen wij ook de website gaan plaatsen. Wij zijn hierover in overleg met Ulrike Struck.

Back to Top