Veelgestelde vragen

De rubriek veelgestelde vragen is nog in opbouw. Als bestuur ontvangen wij regelmatig vragen van liefhebbers van de Schwarzwälder Fuchs. We gaan deze vragen via onze website beantwoorden. Op dit moment hebben we drie categorieën met vragen:

Vragen over een veulenkeuring

Vraag

Ik heb een veulen van een hengst uit Hengstboek I. Wat kan ik verwachten bij de veulenkeuring?

Antwoord

Lees hier
De keuring vindt plaats volgens de regels van het Duitse stamboek voor koudbloedpaarden Niedersachsen.

Voorafgaand aan de keuring beoordeeld en schetst de keuringscommissie het veulen en wordt de Nederlandse chip gecontroleerd.

Als de keuring van de rubriek ‘merrieveulens” of ‘hengstveulens’ begint, mag het veulen met de merrie in de ring verschijnen om te worden voorgesteld aan de keuringscommissie.

Na afloop van de betreffende rubriek moeten alle merries en veulens nog een keer in de ring verschijnen voor de definitieve plaatsing.

Het veulen wordt opgenomen in het stamboek van Niedersachsen (waar de vereniging mee samenwerkt). Is de moeder ook opgenomen in het stamboek dan wordt voor je veulen een afstammingsbewijs afgegeven.

Vraag

Ik heb een veulen van een hengst uit Hengstboek II. Wat kan ik verwachten bij de veulenkeuring?

Antwoord

Lees hier
De keuring vindt plaats volgens de regels van het Duitse stamboek voor koudbloedpaarden Niedersachsen.

Voorafgaand aan de keuring schetst de keuringscommissie het veulen en wordt de Nederlandse chip gecontroleerd.

Als de keuring van de rubriek ‘merrieveulens” of ‘hengstveulens’ begint, mag het veulen met de merrie in de ring verschijnen om te worden voorgesteld aan de keuringscommissie.

Na afloop van de betreffende rubriek moeten alle merries en veulens nog een keer in de ring verschijnen voor de definitieve plaatsing. Tijdens deze afsluitende ronde mag het veulen niet meer meedoen, omdat er aan een veulen afkomstig van een hengst uit Hengstboek II, geen prijs wordt toegekend.

Voor het veulen wordt een geboortebewijs afgegeven.


Vragen over een Leistungsprüfung

Vraag

Wat wordt er van een Schwarzwälder Fuchs verwacht bij een Leistungsprüfung?

Antwoord

Lees hier
Een Leistungsprüfung (behendigheidstest) bestaat voor koudbloeden uit de volgende drie onderdelen:

Aangespannen dressuurproef
De dressuurproef moet worden gereden in een dressuur ring. Hier wordt een voorgeschreven proef gereden. Hierbij neemt ook een gastmenner de leidsels over en hij/zij geeft zijn beoordeling door aan de jury.

Hindernisparcour met een lange boomstam
Bij deze proef moet er een parcours worden afgelegd met een lange boomstam droog en geschild met een lengte van ca. 7 meter en met een diameter van 0,3 meter. Het parcours gaat door 6 poorten die elk 3 meter verspringen van de middellijn (kegelafstand 1,10 meter; poortafstand 17 meter). De proef wordt in stap gereden zonder tijdslimiet. De paarden moeten ook stilstaan zonder dat ze mogen worden vastgehouden. Wel staat er voor de veiligheid iemand voor het paard.

Trekproef met een slede
Ten slotte moeten de paarden hun behendigheid tonen tijdens het laatste onderdeel, het slede trekken. De paarden moeten dan 1 kilometer lopen met een slede met het gewicht van 25% van hun eigen lichaamsgewicht. Ook bij deze test loopt er iemand voorop mee voor de veiligheid. Tijdens deze proef moeten ze ook 3 keer volledig stil staan gedurende 10 seconden en weer aanzetten. De stoppunten worden na 250, 500 en 750 meter door poorten gemarkeerd. Dit is een zware proef.


Vragen over fokken

Vraag

Zijn er actuele fok gegevens bekend bij de SFVN?

Antwoord

Lees hier
Dit zijn de actuele fok gegevens die bij ons bekend zijn. Deze zijn van augustus 2018.

In het tijdschrift Starke Pferde heeft Erhard Schroll een artikel geschreven waarin de actuele aantallen van diverse koudbloed rassen in Duitsland staat vermeld (blad nr. 86 jun-aug 2018). De gegevens in dit artikel zijn aangeleverd door de Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN) en alle hierbij aangesloten fokverenigingen.

Voor de Schwarzwälder Fuchs fokmerries zijn er goede resultaten te melden, met de laatste jaren een toename van ca. 9 % tot 1027 in 2017. Ook het aantal dekhengsten maakt een groei door van 75 hengsten in 2015 tot 88 hengsten in 2017. Het aantal geregistreerde Schwarzwälder Fuchs veulens laat al jaren een stabiele aanwas zien van 266 veulens in 2015, 276 veulens in 2016 en 270 veulens in 2017.

In Duitsland staat de Schwarzwälder Fuchs nog wel op de lijst van beschermde paardenrassen. Belangrijk is dat we zuinig zijn op dit mooie paarden ras en verantwoord fokken. Dat de Schwarzwälder Fuchs op diverse sites staat vermeld als beschermd paardenras, heeft ermee te maken dat ze er controle over willen houden en willen blijven beschermen.