Statuten en reglementen

De vereniging beschikt over een huishoudelijk reglement. Dit is tijdens de ALV in 2019 vast gesteld. Het betreft een samenvatting van de statuten. Een huishoudelijk reglement is beter leesbaar dan de statuten, die zijn opgesteld door een notaris.