Milo (‘19)

Merten (‘07) LH Monsun (‘03) E.H. LH Montan (‘93)
St.Pr.St. Vroni (‘92)
St.Pr.St. Frieda (‘01) E.H. LH Feldsee (’94)
Dunja (‘96)
Verb.Pr.St. Emilia (‘07) HB I Respekt (’96) E.H. Retter (‘77)
S1 Maxi (‘90)
St.Pr./L.St. Elena (‘99) E.H. Wilderer (‘95)
St.Pr.St. Martina (‘82)